Celtic Music: Scottish Gaelic Music – Oganaich Uir A Rinn M’fhagail

Julie Fowlis with Donal Lunny & Bruce Molsky

ÒGANAICH ÙIR A RINN M´FHÀGAIL
(O Noble Youth who has left Me)